Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

İzmir Yolu Uludağ Gıda Sitesi G Blok No: 11 BURSA
Telefon: 0.224 441 42 71
Faks : 0.224 441 42 72
Cep : 0 555 968 33 52
Mail: aksubaharat@aksubaharat.com.tr